نام واحد قیمت حمل
ماسه کفی (ملاتی ) تن 16500 کامیون
ماسه شسته تن 17000 کامیون
ماسه شسته نرم تن 17000 کامیون
ماسه ۲ بار شور طبیعی تن 19500 کامیون
شن نخودی یا بادامی تن 17500 کامیون
مخلوط ماسه طبیعی با شن تن 19500 کامیون
ماسه بادی تن 19000 خاور 
آجر فشاری خاتون اباد تن 78000 کامیون
آجر فشاری خاتون اباد تن ***** خاور
آجر ده سوراخ قالب بزرگ قالب 120 ۹۰۰۰-۵۰۰۰ قالب
قلوه سنگ اور سایز تن ***** کامیون

قیمت تحویل پای کار و به روز می باشد- ازمون تناژ ۱:تمامی معادن ماسه دارای باسکول هستند

پس بایدشناسنامه باریعنی همان باسکول معدن ضمیمه بار باشدو باسکول دیگر ابهام بوجود می اورد

ضمنا باید تلفن باسکول ارائه شده توسط راننده پاسخگو باشد و برگه دارای شماره حواله باشد.

اجرفشاری خاتون ابادحدودا هر تن ۴۰۰قالب میشود دقت بفرمائید .

آزمون باسکول به هر نحوی که خریدار تمایل داشته باشد .

 بار گیری از بهترین معادن غرب وشرق استان تهران

جهت کاشی کاری و سنگ کاری باید از ماسه شسته نرم استفاده شود تا در بشکه معلق باقی بماند.

تلفن :۷۷۹۱۵۸۱۶-۷۷۹۱۷۴۴۳                     93/8/10

+ نوشته شده توسط مهندس لامعی در ۸۹/۱۲/۰۴ و ساعت 14:6 |